Med minibauta, monkeybar og benk er endelig Bauta trenings-arenaen komplett. 

Testing av øvelser og funksjonalitet. Bautaen oppleves svært solid og gir mange muligheter for trening. 

Første prototype av vår trenings-installasjon er satt opp. Vi er i full gang med testing og får stadig ideer til videre utvikling.  

Vår første levering av bautasøyler i Iddefjordsgranitt er levert fra steinbruddet i Halden. Søylene er hugget ut for hånd og kilemerkene vises på steinene.